Search This Blog

Saturday, January 08, 2011

The Lithuanians: LTV WORLD Program Guide January 11 - January 13 Lithuanian Defenders of Freedom Day


Sunday January 9 Thru Thursday January 13 Lithuanian Defenders of Freedom Day -

LTV WORLD - PROGRAM GUIDE
- see the following programs broadcast over LTV WORLD television
Lithuanian Television BROADCASTING LIVE
http://thelithuanians.com/
Direct Link
http://www.thelithuanians.com/2007_LRT-LIVE.html

Time shown is in EST - Eastern Standard Time

SUNDAY LTV WORLD

1:30 PM EST - PANORAMA NEWS
1:45 PM EST
      State Song and Dance Ensemble "Lithuania" seventy-year
anniversary of the musical choreographic spectacle "Get up, brother. "
    Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ septyniasdešimties
metų jubiliejui Muzikinis choreografinis spektaklis „Kelk, broleli“.

8:30 PM EST - PANORAMA news

MONDAY
1:30 PM EST - PANORAMA NEWS
4:15 PM Evening News - Vakaro žinios
8:30 PM EST - PANORAMA news

TUESDAY
1:30 PM EST - PANORAMA NEWS
4:15 PM Evening News - Vakaro žinios
8:30 PM EST - PANORAMA news

WEDNESDAY
1:30 PM EST - PANORAMA NEWS
4:15 PM Evening News - Vakaro žinios
4:30pm EST
  Lithuanian chronicles. January 13 th event. 1991 N-7
  Lietuvos kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 m. N-7
8:30 PM EST - PANORAMA newsTHURSDAY  
LITHUANIAN DEFENDERS OF FREEDOM DAY
See the events surrounding January 13, 1991
LTV WORLD Television
http://www.thelithuanians.com/2007_LRT-LIVE.html

12:55 PM EST
    January 13th documentary film. 2001 N-7.
Scene. auth. Vytautas V. Landsbergis.
  Sausio 13-oji Dokumentinis filmas. 2001 m. N-7.
Scene. auth. Vytautas V. Landsbergis.

1:30 PM EST - PANORAMA NEWS
2:15 PM
   Band "Hole" concert "Brothers"
  Grupės „Skylė“ koncertas „Broliai“
4:15 PM Evening News - Vakaro žinios
4:30 PM
   Occupied, but not silenced i documentary film. 1991 day 1
   Okupuoti, bet nenutildyti Dokumentinis filmas. 1991 m. 1 d. N-7. Rež. Bronius Talačka.
5:40 PM
  Occupied, but not silenced i documentary film. 1991 day 2
  Okupuoti, bet nenutildyti Dokumentinis filmas. 1991 m. 2 d. N-7. Rež. Bronius Talačka.
6:50 PM
  Liberty bell documentary film. 2000
 Laisvės varpas Dokumentinis filmas. 2000 m. N-7. Rež. Vidmantas Puplauskis.

http://www.thelithuanians.com/2007_LRT-LIVE.html
7:10 PM
  Lithuania. January documentary film. 1991
  Lietuva. Sausis Dokumentinis filmas. 1991 m. N-7. Rež. Regina Stadalnikaitė.
7:40 PM
    Lithuanian TV movie premiere of the documentary. January battle.
Lithuanian Radio and Television January 13 1991
   LTV dokumentinio filmo premjera. Sausio mūšis.
Lietuvos radijas ir televizija 1991 01 13
Aut. Virginija Motiejūnienė, Juozas Sabolius.

8:30 PM Panorama Verslas Kultūra Sportas Orai
9:15 PM
  Freedom Fighters Antanas Sakalauskas note.
The story about ... Documentary film. 2007
  Laisvės gynėjui Antanui Sakalauskui atminti.
Istorija apie... Dokumentinis filmas. 2007 m


The Lithuanians
http://www.thelithuanians.com/

No comments: